Marka Tescil
ALCAN Kalitesi Markanıza Değer Katar
Marka Tescili
Patent
Tasarım
ALCAN Hakkında
İletişim
TASARIM TESCİL
TESCİL BELGESİ
TESCİL BELGESİ
Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi Tasarım Tescil Aşamaları:

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi Tasarım Tescil Başvurusunu Şekli İnceleme:
Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi Resmi Endüstriyel Tasarım bülteninde Yayımlama:
Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi Tasarım Tesciline İtiraz:
Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir.

Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır.
 
11001100110011001111111111110000100000001111000010101010111100001100110011000000110011001111111111000000111100001000100011110000
Marka Tescili | Patent | Tasarım | ALCAN Hakkında | İletişim