Marka Tescil
ALCAN Kalitesi Markanıza Değer Katar
Marka Tescili
Patent
Tasarım
ALCAN Hakkında
İletişim
PATENT BAŞVURUSU
TESCİL BELGESİ
PATENT BAŞVURUSU
Patent Başvurusu, Patent, Türk patent, Türk patent enstitüsü, marka patent, patent alma, patent tescil Patent Başvurusu
Patent
 Tescili için Gerekli Belgeler:

1-Tarifname; Bir yeniliğin (buluşun) patent ile korunabilmesi için onun teferruatıyla açıklanması gerekir. Tarifname buluş konusunun ilgili olduğu teknik saha, tekniğin bilinen durumu, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, teknik resimlere ait açıklamalar ve buluşun sanayiye uygulanma biçimi detayları ile belirtilmelidir. Bir yeniliğin (buluşun) patentle iyi korunabilmesi içi patent dosyasının çok iyi hazırlanması gerekir. Tarifname, patent dosyasının en önemli bölümlerinden biridir. Dolayısı konu hakkında uzmanlaşmış vekillerimizle çalışılması önerilir. Vekillerimiz ürün hakkında bilgi alıp (gerekirse yerinde inceleyip) başvuru sahiplerinden sadece tarifnameyi oluşturacak temel bilgileri almaktadırlar.

2-Özet; Yenilik hakkında genel bilgi veren çok kısa bir tariftir. vekillerimizce hazırlanmaktadır.

3-İstemler; Yeniliğin korunması istenen yerlerini tanımlayan metinlerdir. İstemler patent dosyasının en önemli kısımlarıdır. Bu kısmı vekillerimiz hazırlamaktadır Çok iyi bir korumanın elde edilmesi için yenilik konusu ürünün hangi bölümlerinin yeni olduğu çok net olarak açıklanmalıdır. Ayrıca ilgili sahada doğrudan üretim düşünülmese de dahi hangi alternatiflerin olabileceği tahmin edilmeye çalışılmalıdır.

4-Teknik Resimler; Yeniliği anlatan her türlü teknik resim, perspektif resim, akış şemaları ölçüsüz olarak A4 kağıdı boyutunda verilmelidir.

5-Başvuru ve Buluşçu Bilgileri; Başvuru sahibinin adı soyadı (firma ise firma bilgileri) ve iletişim bilgileri, anı şekilde buluşçunun (veya buluşçuların) adı soyadı ve iletişim bilgileri, buluşçuların hakların başvuru sahibini ne şekilde devrettiği (örneğin hizmet akdi) belirtilmelidir.

6-Vekaletname; Noter onayı gerektirmeyen Alcan Patent vekaletnamesidir.
11001100110011001111111111110000100000001111000010101010111100001100110011000000110011001111111111000000111100001000100011110000
Marka Tescili | Patent | Tasarım | ALCAN Hakkında | İletişim